Các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam. Tứ kiệt “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” là ai?

Hội họa Việt Nam luôn quy tụ những tài năng kiệt xuất, đặc biệt là mỹ thuật hiện đại. Những cái tên như nhóm tứ kiệt một thời “Nhất Trí, nhì…

Read more »