C215 in Zurich

Read more »

BLU in Sassari (Italy) – summer 2011

        Artist: BLU – www.blublu.org location: Sassari – Sardinia (italy) event: Sassari street art 2011 photo courtesY. modusvestiendi

Read more »

Female artist over 5 years portrays the heroic Vietnamese Mother

Over the past five years, female artist Dang Ai Viet has been alone on an old motorcycle in 63 provinces throughout the country to pay tribute to the Heroic Vietnamese…

Read more »

Các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam. Tứ kiệt “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” là ai?

Hội họa Việt Nam luôn quy tụ những tài năng kiệt xuất, đặc biệt là mỹ thuật hiện đại. Những cái tên như nhóm tứ kiệt một thời “Nhất Trí, nhì…

Read more »

VCCA introduces the work of contemporary artist Le Kinh Tai

On October 14th, VCCA will open the exhibition “Retrospective – Retrospective” by painter Le Kinh Tai – one of the most controversial and controversial artists of contemporary Vietnamese painting. This…

Read more »

The Country House Bien Hoa – Modern and folk artifacts in urban space

Located in the industrialized urban area of Bien Hoa, The Country House still carries the values of folk design and energy from the environment to minimize energy consumption. “Sponge Structure”…

Read more »

Tranh sơn mài là gì? Định nghĩa nghệ thuật tranh sơn mài

Tranh sơn mài là một loại hình nghệ thuật đã phát triển từ rất lâu về trước và vẫn rất được yêu thích ở thời điểm hiện tại trên toàn…

Read more »